/  Technologia

Przewiduje się, że światowe zużycie energii wzrośnie do 2030 r o 50%.

Koszty energii i emisja gazów cieplarnianych będą nadal rosły. Wydajność energetyczna może pomóc w ograniczeniu tych wzrostów, przynosząc korzyści środowiskowe i finansowe.

Audyt energetyczny wykonywany Smartcool Polska określa miejsca, w których możemy osiągnąć oszczędności energii w Państwa firmie oraz okres zwrotu z inwestycji.

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem do stania się jedną z tysięcy organizacji na całym świecie, które wykorzystując oferowaną przez nas technologię zaoszczędziły pieniądze i stały się bardziej energooszczędne.

Jak Smartcool oszczędza energię dzięki optymalizacji pracy kompresora

ECO3™ i ESM™ to unikalne technologie Smartcool, które wykorzystując inteligentną optymalizację pracy sprężarek. Technologia ta może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej sprężarek w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pompach ciepła nawet o 40%.

Agregaty klimatyzacyjne, chłodzące i pompy ciepła (HVAC-R) tracą dużo energii na skutek „naturalnej” nieefektywności. Ich sprężarki zużywają około 70% całkowitej energii zużywanej przez system. Średni budynek zużywa około 35% całkowitej energii na funkcjonowanie tych systemów. Wiele firm widzi bardzo wyraźnie to na swoich rachunkach za energię wynikającą z używania systemów chłodzenia.

ECO3™ lub ESM™ instaluje się między termostatem lub głównym regulatorem a sprężarką w dowolnym systemie HVAC-R.

Oto jak działamy:

Konwencjonalne chłodzenie

Temperatura w kontrolowanej przestrzeni rośnie, dopóki nie osiągnie maksymalnej temperatury wymaganej przez termostat. Termostat żąda od sprężarki pracy do momentu osiągnięcia minimalnej temperatury.

 

System ten działa w ramach pasma kontrolnego. Jako szczyt pasma mamy sytuację kiedy sprężarka zaczyna pracować; wówczas warunki są najefektywniejsze.

Ponieważ sprężarka nadal zapewnia chłodzenie i zbliża się do dołu pasma kontrolnego, zużywa dwa razy więcej energii, aby osiągnąć każdy stopień schłodzenia, w przeciwieństwie do sytuacji początkowej, kiedy zaczynał się proces chłodzenia i system znajdował się na szczycie pasma.

Smartcool rozwiązuje tę naturalną nieefektywność dzięki optymalizacji sprężarki dostosowanej do używanych urządzeń sterujących oraz chłodzących.

Optymalizacja cyklu

    Smartcool ECO3™ i ESM™ są instalowane pomiędzy sprężarką i termostatem lub kontrolerem. Stamtąd aktywnie monitorują i analizują warunki pracy systemu.

    ECO3™ i ESM™ wykorzystują zebrane informacje do dynamicznej regulacji długości każdego cyklu chłodzenia, aby pomóc sprężarce pracować częściej w jej najbardziej energooszczędnych warunkach.

    ECO3™ lub ESM™ przechwytują sygnał ze sterownika i obliczają, kiedy sprężarka ma się uruchomić i jak długo powinna pracować, aby uzyskać maksymalną oszczędność energii, a jednocześnie osiągnąć wymagania temperaturowe.

Technologia Smartcool nie pozwala na krótki cykl pracy sprężarki i utrzymuje ją w warunkach zalecanych przez producenta.

Niektóre systemy, takie jak chillery mogą wymagać bardziej zaawansowanej metodologii sterowania. W przypadku tych systemów Smartcool udostępnia niestandardowe strategie zarządzania obciążeniem w celu oszczędzania energii.

Zaawansowana modulacja obciążenia

    ESM™ Smartcool może być zainstalowany w funkcjonujacych systemach sterowania w celu modulowania obciążenia przez wymagany okres czasu podczas cyklu chłodzenia.

    ESM™ nadal aktywnie monitoruje profil działania systemu, ale nie włącza i wyłącza sprężarki.

    Zamiast tego ESM™ jest w stanie inteligentnie zmieniać moc sprężarki poprzez kontroler, zrzucając obciążenie, gdy nie jest ono potrzebne do osiągnięcia wymagań chłodzenia.