Jak powinna przebiegać rozbudowa domu?

Jak powinna przebiegać rozbudowa domu?

Planujesz rozbudowę domu? Sprawdź, jak wygląda cała procedura. Rozbudowa domu to dobre rozwiązanie, które pozwala na otrzymanie dodatkowych pomieszczeń zamiast budowy nowego obiektu mieszkalnego. Jak powinien wyglądać projekt? Do kogo się zwrócić po pozwolenie? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Na czym polega rozbudowa domu?

Dobudowa domu polega na przeprowadzeniu prac budowlanych, których celem jest powiększenie budynku. Może być przeprowadzona w poziomie – wszerz – oraz w pionie – w górę. Pierwszy sposób sprowadza się do dobudowania pomieszczeń do obiektu z zajęciem gruntu. Natomiast druga metoda polega na nadbudowie piętra bądź adaptacji poddasza. Najczęściej przeprowadza się rozbudowę domów parterowych lub piętrowych.

Projekt rozbudowy domu

Przed opracowaniem projektu rozbudowy domu ustala się przez gminę warunków zabudowy. Projekt rozbudowy domu powinien być opracowany przez uprawnioną osobę. Ważne, aby była wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego. W związku z tym specjalista powinien dostosować nowe rozwiązania do istniejącego obiektu budowlanego przy jednoczesnym spełnieniu wymogów gminy. Do technicznego opisu, który jest częścią projektu, dołącza się opinię geotechniczną. Opisuje ona warunki gruntowe na działce.  Określa także możliwość posadowienia konstrukcji, a także ekspertyzę techniczną z wynikami badania geotechnicznego. Warto pamiętać, że konieczne jest sporządzenie poza tym części instalacyjnej.

Jak wygląda przebudowa zadaszenia?

Szczególnie przebudowa dotyczy płaskich stropodachów czy więźby dachowej. W ten sposób powiększa się przestrzeń mieszkalna oraz użytkowa obiektu mieszkalnego. Ważne, aby zaprojektować właściwie wzmocnienie dla zewnętrznych ścian w formie słupków. Ich zbrojenie musi się łączyć z wieńcem od stropu. W przypadku braku wieńca na słupkach wykonuje się dodatkowy wieniec pod murłatę. Umożliwi to usztywnienie zarówno obiektu, jak i zadaszenia. Strop powinien być wcześniej przygotowany.

Jak wygląda wydanie pozwolenia na budowę domu?

Oprócz projektu rozbudowy domu ważne jest otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie prac. Dlatego do wniosku należy dołączyć:

  • egzemplarze projektu budowlanego – w 4 sztukach razem z zaświadczeniem o przynależności projektującego do odpowiedniej izby samorządu zawodowego
  • decyzję o warunkach budowy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dyspozycji obiektu w celach budowlanych

Ile można dobudować do domu bez pozwolenia?

Warto wiedzieć, że dobudowa i nadbudowa obiektu mieszkalnego bez odpowiedniego pozwolenia oznacza budowlaną samowolę. Wiąże się to z wysokimi kosztami. Opłata za legalizację wynosi 50 tysięcy złotych. Warto także ustalić kierownika budowy. Dobrze także kupić i zarejestrować dziennik. W powiatowym inspektoracie należy natomiast złożyć zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót.

Koszty rozbudowy domu

Koszty rozbudowy domu to cena minimum 6000 złotych za metr kwadratowy. Wszystko jednak zależy od regionu i lokalizacji obiektu mieszkalnego. Na wiejskich obszarach mogą być mniejsze ceny. Przykładowa dobudowa domu to koszt około 120 tysięcy złotych. Do tego dochodzi opłacenie architekta, podatki czy rejestracja w urzędach.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję