Materiał Partnera

Zasady przeprowadzania przeglądów kominiarskich

Zasady przeprowadzania przeglądów kominiarskich

Odpowiedni stan techniczny przewodów kominowych odgrywa niezwykle ważną rolę, bowiem bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób, które przebywają w budynku. Ponadto w dużej mierze decyduje o funkcjonalności i efektywności pracy urządzenia grzewczego. Właściciele lub zarządcy nieruchomości są więc zobowiązani do regularnego przeprowadzania przeglądów kominiarskich – o tym, jakie są zasady ich wykonywania, opowiadamy w artykule.

Jak często należy wykonywać przegląd kominiarski?

Zgodnie z Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.), przewody kominowe, dymne, wentylacyjne i spalinowe muszą zostać poddawane przeglądowi kominiarskiemu co najmniej raz w roku, w celu szczegółowego sprawdzenia ich stanu technicznego. Kontrola może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę, która posiada uprawnienia mistrza kominiarskiego i należy do Korporacji Kominiarzy Polskich lub przez osobę dysponującą uprawnieniami budowlanymi. W przypadku zauważenia niedrożności lub uszkodzenia przewodów, zarządca musi usunąć szkodę na własną rękę.

Przeglądy kominiarskie stanowią jedną z najważniejszych przeglądów technicznych obiektu budowlanego, a zignorowanie obowiązku przeprowadzenia kontroli może nieść za sobą karę finansową w wysokości 500 zł.

Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?

Wszystkie przeglądy kominiarskie przebiegają niemal w identyczny sposób. Nie polegają one jedynie na zajrzeniu w głąb komina, jest to bowiem proces znacznie bardziej złożony, który obejmuje m.in. przeprowadzenie badania technicznego przewodów, sprawdzenie drożności i biegu poszczególnych kanałów, a także ich szczelności. Kontroli zostają poddane także podłączenia przewodów do lokali. Na samym końcu przewody zostają wyczyszczone i udrożnione.

Jeśli okaże się, że jakikolwiek element systemu działa nieprawidłowo, osoba przeprowadzająca przegląd kominiarski zobowiązana jest do przeprowadzenia diagnostyki oraz zaproponowania dalszego działania – dodaje ekspert z firmy Akint.

Każdy przegląd kominiarski musi zostać zakończony sporządzeniem protokołu z zakresu wykonywanych prac. Na nim z kolei powinien znaleźć się podpis zarówno osoby przeprowadzającej kontrolę, jak i zarządcy lub właściciela budynku.

Należy przy okazji pamiętać o tym, że przegląd kominiarski to nie wszystko, bowiem obowiązkowe jest także czyszczenie przewodów: w przypadku opalania paliwem stałym – 4 razy w roku, natomiast paliwem ciekłym – 2 razy w roku. Same przewody wentylacyjne powinny być czyszczone raz w roku.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję